Bölmə Yazıları

Südəmər (28 gün-12 ay)

Spazmofiliya (Uşaq tetaniyası)

Spazmofiliya- uşaqlarda erkən yaş dövrünün xəstəliklərindən olub, mineral mübadiləsinin pozulması, sinir-əzələ oyanıqlığının yüksəlməsi, spazm və qıcolmaya meyilliklə xarakterizə olunur. Latent spazmofiliya üz əzələlərinin yığılması, əl

2 aylıq uşaq

Uşaqlarda 2-ci ayda da inkişaf sürətlə davam edir. 2 aylıq uşağın əzələləri daha da qüvvətlənmiş olur. Arxası üstdə yatarkən də, qarnı üstdə olarkən də başını saga-sola çevirə bilir. Uşaqda diqqətini əşyalarda saxlama və onları qısa

1 aylıq uşaq

Doğuşdan sonrakı ilk aylarda uşaq sürətlə inkişaf edir. Valideynlərin bu dövrdə bütün inkişaf dövrləri haqqında məlumatlı olması uşağın normal inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Körpənin fiziki, əqli, sosial və duyğusal
error: Content is protected !!