Bölmə Yazıları

Simptomlar

Hemorroidal qanaxmalar

Hemorroidal qanaxmalar — düz bağırsağın hemorroidal düyünlərindən qanlı ifrazatın xaric olması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Patologiya provokasiyaedici amillərin təsirindən anusdan periodik qanaxmalarla təzahür edir.

Ekzotik adlı 5 xəstəlik

Təbabət- yalnız dozalanma, proqnozlar və laborator test nəticələrdən ibarət deyildir. Bəzən təbabət - demək olar ki, poeziyadır. Bəzi qeyri-rəsmi gözəl səslənən sindromun arxasında nələr gizləndiyindən danışaq. Yad əl sindromu

Ataksiyalar

Ataksiya (yunan dilindən tərcümədə ataxia-qarışıqlıq)- hərəkət koordinasiyasının pozulmasıdır; motor pozğunluqlarının geniş yayılmış formalarındandır. Ətraflarda güc cüzi azalır və ya tam saxlanılır. Hərəkətlər dəqiq olmur, yöndəmsiz

Hallüsinasiyalar

Hallüsinasiyalar -reallıqda olmayan obyektlərin və ya duyğusal obrazların qəbul edilməsi olub, real xarici qıcıqlandırıcı olmadan meydana çıxır, lakin reallıq kimi qəbul olunur. Elementar hallüsinasiyalara səs, uğultu, işıq sayrışması,

Asfiksiya

Asfiksiya – qanda və toxumalarda oksigenin konsentrasiyasının kəskin azalması (hipoksiya) və izafi karbon qazı (hiperkapniemiya) ilə müşayiət olunan boğulma vəziyyətidir. Kəskin və ya yarımkəskin asfiksiya zamanı tənəffüs çatışmazlığı

Аnhidroz

Аnhidroz (yununca “hidros” — tər, “an” — inkar şəkilçisi) yunan dilindən tərcümədə “tərin olmaması” mənasını verir. Bu patoloji vəziyyət tər ifrazının xeyli azalmasına və ya onun tamamilə olmamasına gətirib çıxaran tər vəzilərinin

Təngnəfəslik

Təngnəfəslik (dispnoe) -xarici tənəffüs funksiyasının pozulması olub, obyektiv, eləcə də subyektiv hava çatışmazlığı simptomları ilə müşayiət olunur. Dispnoenin inkişafı tənəffüs və ürək-damar sisteminin patologiyaları, anemiya ilə

Bağırsaq ağrısı

Bağırsaq ağrısı funksional pozğunluqlar – qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, yayılmış üzvi xəstəliklər – bağırsaq infeksiyaları, xroniki enterit, enterokolit, Kron xəstəliyi və qeyri-spesifik xoralı kolit zamanı yaranır. Bəzən bu əlamət

Qulaq ağrısı

Qulaq ağrısı (otalgiya) — otit və yevstaxiit zamanı, həmçinin qulaq keçəcəyinə yad cisim düşdükdə yaranır. Bundan əlavə bu əlamətə qulağın, gicgah sümüyünün travmalarında, nevroloji xəstəliklərdə, xoş və bədxassəli şişlərdə rast

Diz ağrısı

Diz ağrısı ‒ bud-qamış və bud-diz qapağı birləşməsinin qığırdaq, sümük və yaxud yumşaq toxumalarında gedən patoloji proseslərin əlamətidir. Onun əsasında oynaq aparatı və oynaqətrafı strukturların travması, iltihabi-distrofik
error: Content is protected !!