Bölmə Yazıları

Urologiya

Onkomarkerlər

Onkomarkerlər- xərçəng hüceyrələri tərəfindən sintez olunan, xüsusi tərkibli (zülal, ferment, antigen, hormon) maddələrdir. Qanda və ya sidikdə bu spesifik maddələrin konsentrasiyasının təyini, erkən dövrdə bu və ya digər birincili

Hidronefroz

Hidronefroz – kasa-ləyən kompleksinin proqressiv şəkildə genişlənməsidir. Patologiya böyrəkdən sidik axınının pozulması nəticəsində yaranır. Zamanla böyərk parenximası atrofiyaya uğrayır. Hidronefrozun əlamətlərinə bel nahiyəsində

Prostat vəzin adenoması

Prostat vəzin adenoması – sidiyin sidik kisəsindən xaric olmasını çətinləşdirən prostatın vəzili toxumasının proliferasiyasıdır. Sidik ifrazının çətinləşməsi və tezləşməsi (gecələr də həmçinin), sidik şırnağının zəifləməsi,

Xroniki böyrək çatışmazlığı

Xroniki böyrək çatışmazlığı (XBÇ)– böyrəklərin xroniki xəstəlikləri zamanı nefronların məhvilə əlaqədar böyrəklərin funksiyasının tədricən sönməsidir. Erkən dövrlərdə simptomsuz gediş xarakterikdir. Daha sonra ümumi vəziyyətdə və

Bakteriuriya

Bakteriuriya -sidikdə bakteriyaların aşkarlaması ilə xarakterizə olunan laborator simptomdur. Çox vaxt bu əlamət sidikçıxarıcı yolların infeksiyasının göstəricisi hesab olunsa da, bəzən zərərsiz simptom da ola bilər. Kliniki təzahürlər

Berje xəstəliyi (IgA nefropatiyası)

Berje xəstəliyi (IgA nefropatiyası) – infeksion-autoimmun xarakterli qlomerulonefritin formasıdır. Patologiya üçün immun komplekslərin toplanması ilə mezangioproliferatik iltihab xarakterikdir. Xəstəliyin klinik gedişi tənəffüs

Böyrəklərin angiolipoması

Böyrəklərin angiolipoması – naməlum etiologiyalı, əsasən, xoşxassəli onkoloji törəmədir (çox nadir hallarda damarlara invaziv inkişafı və ya patoloji prosesin orqanın kapsuluna siraət etməsi müşahidə olunur). Adətən, simptomsuz gedir;

Balkan endemik nefropatiyası

Balkan endemik nefropatiyası — Balkan yarımadasının endemik regionlarında yaşayan insanların böyrək parenximasının tubulointerstisial qeyri-iltihabi zədələnməsidir. Astenik sindrom, bel nahiyəsində ağrılar, dəri örtüklərinin

Prostatit

Prostatit– prostat vəzinin iltihabi xəstəliyidir. Patologiya tez-tez sidiyə getmə, sidikdə qan və irin qarışığı, penis, xayalıq, düz bağırsaqda ağrı, seksual pozğunluqlar (ereksiyanın pozulması, erkən eyakulyasiya və s.), bəzən sidiyin

Hipospadiya

Hipospadiya – kişilərdə sidik-cinsiyyət sisteminin inkişaf qüsuru olub, sidik kanalının xarici dəliyinin penisin başcığına, tac şırımına, cinsi orqanın kötüyünə, xayalıq və ya aralıq nahiyəsinə yerdəyişməsi ilə xarakterizə edilir.
error: Content is protected !!