Browsing Category

Urologiya

Qadınlarda sistit

Qadınlarda sistit – sidik kisəsinin selikli (bəzən selikaltı və əzələ) qişasının kəskin və ya xroniki gedişli iltihabi zədələnməsidir. Ağrılı və tezləşmiş sidik ifrazı, kiçik çanaq nahiyəsində ağrılar, sidik kisəsinin tam boşalmaması

Xaya hidropsu-(hidrosele)

Xaya hidropsu (hidrosele) – xayanın daxili qişasının parietal və visseral səhifələri arasında seroz mayenin toplanmasıdır; bu, xayanın patologiya olan hissəsinin böyüməsinə gətirib çıxarır. Toplanan mayenin həcmi 20-200 ml

Böyrək venalarının trombozu

Böyrək venalarının trombozu — böyrəklərin venoz şəbəkəsinin kəskin və ya xroniki okkluziyasıdır. Qarında və bel nahiyəsində ağrılar, makrohematuriya, oliqoanuriya, intoksikasiya sindromu ilə təzahür edir. Xroniki formada davamlı

Uretranın selikli qişasının prolapsı

Uretranın selikli qişasının prolapsı – selikli qişa qırışlarının sidik kanalının dəliyindən xaricə çıxması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Patologiyanın simptomları sidik ifrazının pozulması (çətinləşməsi və ya əksinə

Süngərəbənzər böyrək

Süngərəbənzər böyrək – böyrək piramidalarının yığıcı kanalcıqlarının anadangəlmə multikistoz deformasiyası ilə xarakterizə olunur. Bu zaman böyrək toxuması süngəri xatırladır. Süngərəbənzər böyrəyin ağırlaşdığı hallarda

Sidik axarının daşları

Sidik axarının daşları – urolitiazın bir forması olub, konkrementin əksər hallarda böyrək ləyənindən sidik axarlarına miqrasiyası, bəzən isə daşın ilkin olaraq sidik axarında əmələ gəlməsi ilə xarakterizə edilir. Sidik axarının

Qurdeşənəyi nefriti

Qurdeşənəyi nefriti — sistemli qırmızı qurdeşənəyi (SQE) zamanı autoimmun iltihab nəticəsində inkişaf edən böyrəklərin qlomerulyar aparatının destruksiyasıdır. Ödemlər, diurezin azalması, makrohematuriya, AT-in yüksəlməsi$ adətən,

Qadın hipospadiyası

Qadın hipospadiyası — sidik kanalının qısalması və onun xarici dəliyinin (meatusun) vaginal dəhliz və ya uşaqlıq yolunun ön divarına yerdəyişməsi ilə xarakterizə olunan anadangəlmə anatomik qüsurdur. Yüngül dərəcəli anomaliyalar

Hidronefroz

Hidronefroz – kasa-ləyən kompleksinin proqressiv şəkildə genişlənməsidir. Patologiya böyrəkdən sidik axınının pozulması nəticəsində yaranır. Zamanla böyərk parenximası atrofiyaya uğrayır. Hidronefrozun əlamətlərinə bel nahiyəsində

Hestasion pielonefrit

Hestasion pielonefrit — hamiləlik dövründə urodinamik dəyişikliklərin təsirindən böyrəyin interstisial toxuması, kasa-ləyən sistemi, kanalcıq aparatının kəskin yaranan və ya kəskinləşən infeksion iltihabıdır. Kəskin fazada beldə