Bölmə Yazıları

Urologiya

Balkan endemik nefropatiyası

Balkan endemik nefropatiyası — Balkan yarımadasının endemik regionlarında yaşayan insanların böyrək parenximasının tubulointerstisial qeyri-iltihabi zədələnməsidir. Astenik sindrom, bel nahiyəsində ağrılar, dəri örtüklərinin

Prostatit

Prostatit– prostat vəzinin iltihabi xəstəliyidir. Patologiya tez-tez sidiyə getmə, sidikdə qan və irin qarışığı, penis, xayalıq, düz bağırsaqda ağrı, seksual pozğunluqlar (ereksiyanın pozulması, erkən eyakulyasiya və s.), bəzən sidiyin

Hipospadiya

Hipospadiya – kişilərdə sidik-cinsiyyət sisteminin inkişaf qüsuru olub, sidik kanalının xarici dəliyinin penisin başcığına, tac şırımına, cinsi orqanın kötüyünə, xayalıq və ya aralıq nahiyəsinə yerdəyişməsi ilə xarakterizə edilir.

Alkoqol nefropatiyası

Alkoqol nefropatiyası – böyrəklərin iltihab xarakterli xroniki zədələnməsidir. Patologiyanın əsasında etil spirti və onun metabolitlərinin orqanizmə induksiyaedici təsiri nəticəsində yaranan autoimmun mexanizmlər durur. Simptomların

Böyrək sancısı

Böyrək sancısı – sidik axınının qəflətən pozulması, ləyəndaxili təzyiqin yüksəlməsi nəticəsində baş verən kəskin ağrı tutmasıdır. Bel nahiyəsində yaranaraq, sidik axarı boyunca aşağıya doğru yayılan tutmaşəkilli güclü ağrılar,

Qadınlarda sistit

Qadınlarda sistit – sidik kisəsinin selikli (bəzən selikaltı və əzələ) qişasının kəskin və ya xroniki gedişli iltihabi zədələnməsidir. Ağrılı və tezləşmiş sidik ifrazı, kiçik çanaq nahiyəsində ağrılar, sidik kisəsinin tam boşalmaması

Xaya hidropsu-(hidrosele)

Xaya hidropsu (hidrosele) – xayanın daxili qişasının parietal və visseral səhifələri arasında seroz mayenin toplanmasıdır; bu, xayanın patologiya olan hissəsinin böyüməsinə gətirib çıxarır. Toplanan mayenin həcmi 20-200 ml

Böyrək venalarının trombozu

Böyrək venalarının trombozu — böyrəklərin venoz şəbəkəsinin kəskin və ya xroniki okkluziyasıdır. Qarında və bel nahiyəsində ağrılar, makrohematuriya, oliqoanuriya, intoksikasiya sindromu ilə təzahür edir. Xroniki formada davamlı

Uretranın selikli qişasının prolapsı

Uretranın selikli qişasının prolapsı – selikli qişa qırışlarının sidik kanalının dəliyindən xaricə çıxması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Patologiyanın simptomları sidik ifrazının pozulması (çətinləşməsi və ya əksinə

Süngərəbənzər böyrək

Süngərəbənzər böyrək – böyrək piramidalarının yığıcı kanalcıqlarının anadangəlmə multikistoz deformasiyası ilə xarakterizə olunur. Bu zaman böyrək toxuması süngəri xatırladır. Süngərəbənzər böyrəyin ağırlaşdığı hallarda
error: Content is protected !!