Bölmə Yazıları

Xəbərlər

Aybaşı pozğunluğu

Qadın orqanizmində müəyyən intervallarla baş verən aybaşı qanaxmaları ilə müşayiət olunan, ritmik təkrarlanan, hormondan asılı proseslər aybaşı sikli adlanır. Aybaşı sikli ərzində orqanizmdə hamiləliyin baş tutması və gedişi:

Adenovirus

Adenovirus infeksiyası – tənəffüs yolları, gözlər, limfoid toxuma, həzm traktının zədələnməsi ilə müşayiət olunan kəskin virus infeksiyasıdır. Xəstəliyin əlamətlərinə mülayim intoksikasiya, hərarət, rinoreya, səsi batıqlıq,

Allergik Rinit

Allergik rinit – allergenlərin (bitki və ağac tozcuqları, heyvan epidermisi, müxtəlif kimyəvi birləşmələr, mikrogənələr və s) burun boşluğunun selikli qişası ilə təması nəticəsində inkişaf edən xəstəlikdir. Allergik rinitin əsas

Herpes virusu demensiya riskini iki dəfə artırır

Herpes simplex virusu (HSV) ilə yoluxmuş insanlarda demensiyanın inkişaf etdirmək ehtimalı heç vaxt infeksiya keçirməyənlərlə müqayisədə iki dəfə yüksəkdir. İsveçin Uppsala Universiteti tərəfindən aparılan yeni araşdırmanın nəticələri

Allergik keratit

Allergik keratit – gözün buynuz qişasının kəskin allergik reaksiyanın inkişafı ilə əlaqəli iltihabi xəstəliyidir. Allergik keratitin təzahürləri korneal sindrom (işıqdan qorxma, gözün sulanması, blefarospazm), qarışıq

Askaridoz

Аskaridoz – etioloji agenti insanın nazik bağırsağında parazitlik edən həlqəvi qurdlar – askaridlər olan qurd xəstəliyidir. Askaridozun erkən fazası ümumi nasazlıq, hərarət, dəridə səpkilər, hepatosplenomeqaliya, limfadenit, quru öskürəklə

Halitoz (pis ağız qoxusu) və səbəbləri

Halitoz-tibbi termin olub, ağzdan xoşagəlməz qoxunun gəlməsi deməkdir. Halitoz daimi və ya periodik olaraq -məsələn,acqarına və ya qida qəbulundan sonra insanı narahat edir. Halitoz həm stomatoloji, həm də daxili orqanların müxtəlif

Kolonoskopiya

Kolonoskopiya — yoğun bağırsaq xəstəliklərinin müasir müayinə üsuludur. Prosedur uzun, nazik və elastik zondun – mikrokameralı fibrokolonoskopun köməyilə aparılır. Bu, bağırsağı bütün uzunluğu qiymətləndirməyə imkan verir.
error: Content is protected !!