Bölmə Yazıları

Xəbərlər

Artralgiya

Artralgiyalar – bir və ya eyni anda bir neçə oynaq (poliartralgiyalar) üçün xarakterik olan oynaq ağrıları simptomudur. Bu simptomun yaranmasına iltihab mediatorları, immun reaksiyaların məhsulları, duz kristalları, osteofitlər,

Vücudumuzun gizli “siqnal”ları

İnsan orqanizmini sözün əsl mənasında ağıllı sistem hesab etmək olar. Çünki orqanizm- baş verən dəyişiklikləri müxtəlif əlamətlərlə bildirməyə çalışır. Bəzən ilk baxışda zərərsiz hesab etdiyimiz əlamət, daxili orqanların çox ciddi

Akromeqaliya

Akromeqaliya – hipofiz vəzinin ön payının şişlə zədələnməsi nəticəsində yaranan xəstəlik olub, somatotrop hormonunun (boy hormonu) sintezinin artması ilə əlaqədar bədənin ayrı-ayrı hissələrinin patoloji böyüməsidir.

Şöhrətin acı üzü: məhşurların psixi pozğunluqları

Zənginlərin və dünya məhşurların həyatları göründüyü kimi problemsiz deyil, yalnız əyləncələrlə və ya ziyafətlərlə keçməsi mifdən başqa bir şey deyil. Bəzən şöhrət özü ağır psixi pozğunluqlara səbəb olur, bəzən də sirr kimi saxladıqları

Gizli diabetin “aşkar” əlamətləri

Diabetönü dövrün vaxtında aşkarlanması, diabetin diaqnostikası qədər böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, diabet önü və ya gizli diabet xəstələrinin vaxtında aşkar olunması ikinci tip diabet riskini 50% azaldır. Risk qrupuna

K vitamini diabetin qarşısını alır

Mədəaltı vəzinin beta-hüceyrələrində K-vitaminindən asılı qamma-karboksilləşmə II tip diabetə qarşı qoruyucu rol oynayır. Kanadanın Monreal kliniki müşahidələr institutu Və Monreal universiteti mütəxəssisləri apardıqları 15 illik

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi
error: Content is protected !!