Browsing Category

Xəstəliklər

Hipermetropiya(Uzaqdan görmə)

Uzaqdan görmə (hipermetropiya) – gözün sındırma qüvvəsinin (refraksiya) anomaliyası olub, əşyaların təsvirinin torlu qişada deyil, onun arxasında fokuslanması ilə xarakterizə edilir. Hipermetropiya zamanı xəstə yaxınlıqda yerləşən

Aplastik anemiya

Aplastik anemiya – qırmızı sümük iliyində qanyaranma funksiyalarının (eritrositopoez, leykopoez və trombositopoez) basqılanması nəticəsində panhemositopeniyanın inkişafına gətirib çıxaran patologiyadır. Xəstəliyin əsas klinik

Onurğanın inkişaf anomaliyaları

Onurğanın inkişaf anomaliyaları – fəqərələrin sayının və ya formasının dəyişiklikləri ilə müşayiət olunan anadangəlmə vəziyyətdir. Növündən və dəyişikliklərin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq onurğanın inkişaf anomaliyaları

Xroniki venoz çatışmazlıq

Xroniki venoz çatışmazlıq (XVÇ) – aşağı ətraflarda venoz axının pozulması nəticəsində yaranan patologiyadır. XVÇ zamanı baldır nahiyəsində ödem və piqment dəyişiklikləri, ayaqlarda yorğunluq və ağırlıq hissi, gecə saatlarında

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik

Göz qapaqlarının demodekozu

Göz qapaqlarının demodekozu – Demodex cinsindən olan şərti-patogen gənənin törətdiyi patologiyadır. Xəstəlik klinik olaraq göz qapaqlarının qaşınma və hiperemiyası, kirpiklərin tökülməsi, əsasən səhər saatlarında göz bucaqlarında

Prediabet

Prediabet- diabetlə şəkərin normal mənimsənilməsi arasında aralıq bir vəziyyət olub, orqanizmdə insulin sintezinin və/və ya hüceyrələrin insulinə həsasslığının azalması ilə xarakterizə olunur. Əsas simptomları- susuzluq, sidiyə

Erkən klimaks

Erkən klimaks — estrogen çatışmazlığı nəticəsində yaranan və aybaşının erkən (<45 yaş) və yaxud vaxtından əvvəl (<40 yaş) kəsilməsi ilə müşayiət olunan dəyişikliklər kompleksidir. Ağırlaşmış irsiyyət, travma, yumurtalıqların

Mitral qapağın prolapsı

Mitral qapağın prolapsı – mitral tayların sistola fazasında sol qulaqcıq boşluğuna qabarması ilə xarakterizə olunur. Tez yorulma, baş ağrıları, başgicəllənmə, təngnəfəslik, kardial ağrılar, bayılma, ürəkdöyünmə, aritmiya ilə təzahür