Bölmə Yazıları

Xəstəliklər

Alkoqol kardiomiopatiyası

Alkoqol kardiomiopatiyası — həddindən artıq spirtli içki qəbulu fonunda ürək əzələsinin zədələnməsidir. Müxtəlif morfoloji, funksional, klinik pozğunluqlarla təzahür edir. Pasiyentlər döş sümüyü arxasında ağrı, ödem və aşağı

Hiperpiqmentasiya

Hiperpiqmentasiya – piqmentin dəridə ocaqlı və diffuz şəkildə toplanması nəticəsində bütün bədənin və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin dəri örtüyünün tündləşməsi ilə xarakterizə olunur. Dərinin piqmentasiyası fizioloji və ya patoloji

Uşaqlarda allergik konyunktivit

Uşaqlarda allergik konyunktivit – gözlərin konyunktiva qişasının iltihabi prosesi olub orqanizmin sensibilizasiyasına səbəb olan bu və digər antigenə qarşı cavab reaksiyasıdır. Xəstəlik yerli şişkinlik, gözlərin qaşınması və

Aybaşı pozğunluğu

Qadın orqanizmində müəyyən intervallarla baş verən aybaşı qanaxmaları ilə müşayiət olunan, ritmik təkrarlanan, hormondan asılı proseslər aybaşı sikli adlanır. Aybaşı sikli ərzində orqanizmdə hamiləliyin baş tutması və gedişi:

Adenovirus

Adenovirus infeksiyası – tənəffüs yolları, gözlər, limfoid toxuma, həzm traktının zədələnməsi ilə müşayiət olunan kəskin virus infeksiyasıdır. Xəstəliyin əlamətlərinə mülayim intoksikasiya, hərarət, rinoreya, səsi batıqlıq,

Appendikulyar-genital sindrom

Appendikulyar-genital sindrom çanaq orqanlarının appendiks və uşaqlıq artımları ilə birlikdə gedən infeksion- iltihabi xəstəliyidir. Qarında ağrı, hipertermiya, dispeptik əlamətlər (ürəkbulanma, qusma, ishal), uşaqlıq yolu axıntıları

Allergik Rinit

Allergik rinit – allergenlərin (bitki və ağac tozcuqları, heyvan epidermisi, müxtəlif kimyəvi birləşmələr, mikrogənələr və s) burun boşluğunun selikli qişası ilə təması nəticəsində inkişaf edən xəstəlikdir. Allergik rinitin əsas

Demensiya

Demensiya -qazanılmış zehni funksiyaların pozulması olub, baş beynin üzvi zədələnməsi ilə əlaqədar meydana çıxır. Hər hansı bir xəstəlik nəticəsində yarana və ya polietioloji (yaşlılıq və ya senil demensiya) xarakter daşıya bilər.

Dırnaqların deformasiyası

Dırnaqların deformasiyası – endogen və ya ekzogen amillərin təsirindən dırnaq lövhəsinin forma və səthinin dəyişməsidir. Deformasiyanın aşağıdakı növlərinə daha çox rast gəlinir: boylama və ya köndələn şırımlar, saat şüşəsinə bənzər

Akrodermatit

Akrodermatit – patoloji prosesin ətrafların distal nahiyələrinin dərisində lokalizasiyasına görə bir termin altında birləşdirilən, müxtəlif etiopatogenezli bir neçə nozologiyadır. Onların hər birinin əsasında dermanın iltihabı durur.
error: Content is protected !!