Browsing Category

Xəstəliklər

Kəskin ishal

Kəskin ishal – infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklərin gedişini müşayiət edən polietioloji sindrom olub, duru nəcis ifrazının tez-tez təkrarlanması ilə səciyyələnir. Kəskin ishal zamanı defekasiya aktının tezliyi gün ərzində 3

Аutoimmun poliqlandulyar sindrom

Аutoimmun poliqlandulyar sindrom – daxili sekresiya vəzilərinin və başqa orqanların birincili çoxsaylı zədələnməsi ilə gedən, autoimmun mənşəlli endokrinopatiyadır. 1-ci tip autoimmun poliqlandulyar sindrom zamanı böyrəküstü vəzin

Qırmızı nəcis

Qırmızı nəcis — babasil, ağır bağırsaq infeksiyaları, bağırsağın iltihabi xəstəlikləri və bədxassəli şişlərin əlamətlərindən sayılır. Dəqiq səbəbi aydınlaşdırmaq üçün koproqramma, kolonoskopiya, MBT orqanlarının kontrast

Yumurtalığın androblastoması

Yumurtalığın androblastoması – yumurtalığın hormon hasil edən və nadir rast gəlinən şişidir. Əsasən cavanlarda müşahidə olunur. Akne, aybaşının kəsilməsi, bədən formasının kişi tipinə bənzəməsi, hirsutizm, səsin kobudlaşması və

Bauhinit

Bauhinit — nazik bağırsağı yoğun bağırsaqdan ayıran bauhin qapağının iltihabıdır. Bu qapaq qalça-kor bağırsaq dəliyini örtərək, nəcis kütlələrinin geriyə qayıtmasının qarşısını alır. Patologiya qarnın sağ-aşağı hissəsində ağrılar,

Transverzit

Transverzit — köndələn çənbər bağırsağın iltihabi xəstəliyidir. Patologiya göbəkətrafı nahiyədə, qarnın yuxarı hissəsində ağrı, ishal və ya qəbizlik, dispepsiya ilə təzahür edir. Diaqnoz nəcisin bakterial əkilməsi və qurd

Alternik sindrom

Alternik sindrom — kəllə sinirlərinin birtərəfli zədələnməsi və ona əks olan hərəki və/və ya sensor pozulmalarla gedən nevroloji patologiyadır. Formaların rəngarəngliyi zədələnmənin müxtəlif səviyyəsi ilə əlaqəlidir. Diaqnostika

Sellülit

Sellülit – piy hüceyrələrinin lokal böyüməsi və piy toxumasında mikrosirkulyasiyanın pozulması ilə xarakterizə edilir. Spesifik xarici əlamətlərə əsasən onu asanlıqla təyin etmək mümkündür. Sellülitin lokalizasiya olunduğu nahiyələrdə

Hipotireoz

Hipotireoz – qalxanabənzər vəzin funksiyasının zəifləməsi və tireoid hormonların çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Patologiya orqanizmdə gedən bütün proseslərin ləngiməsi: halsızlıq, yuxululuq, bədən çəkisinin artması,

Eklampsiya

Eklampsiya – hestozun ən ağır, kritik forması olub, qıcolma sindromu, huşun itirilməsi, posteklampsik komanın inkişafı ilə müşahidə edilir. Eklampsiyanın təhlükəliliyi hamilələrdə ağır fəsadların: beyinə qansızma, ağciyərlərin