Bölmə Yazıları

Xəstəliklər

Neyrodermit

Neyrodermit- neyrogen-allergik xarakterli dəri xəstəliyi (neyroallerqodermatoz) olub, xroniki residivləşən gedişə malikdir. Neyrodermit sulanan dəri səpgiləri, güclü qaşınma tutmaları, ardınca qabıqlanma, zədələnmiş nahiyyədə piqmentasiya

Morqani-Adams-Stoks sindromu

Morqani-Adams-Stoks sindromu – ifadəli ritm pozğunluqlarından əziyyət çəkən xəstələrdə ürək atımının kəskin azalması və baş beynin işemiyası nəticəsində yaranan simptomokompleksdir.  Sinkope tutmaları, qıcolma, mədəciklərin

Bud-çanaq oynağının artriti

Bud-çanaq oynağının artriti – sirkə kasası və bud sümüyü başının oynaq səthində inkişaf edən patoloji iltihabi reaksiyadır. Patologiya zamanı pasiyentləri qasıq nahiyəsində, bud və ya sağrı nahiyəsində ağrı, hərəkət diapazonunun

Simptomatik arterial hipertenziya

Simptomatik arterial hipertenziya – arterial təzyiqi tənzimləyən orqanların patologiyaları nəticəsində inkişaf edən ikincili hipertenziv vəziyyətdir. Simptomatik arterial hipertenziya inadlı gediş, hipotenziv terapiyaya qarşı

Düz bağırsağın sallanması

Düz bağırsağın sallanması onun anatomik vəziyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman düz bağırsağın distal hissəsinin anal sfinkterin hüdudlarından kənara çıxması müşahidə edilir. Patologiya ağrı, bağırsaq möhtəviyyatının

Hemoftalm

Hemoftalm – görmə orqanının polietioloji xəstəliyi olub, qan damarlarının partlaması və şüşəyəbənzər cismə qansızma nəticəsində inkişaf edir. Klinik olaraq, dumanlı görmə, göz önündə qara və ya qırmızı rəngli hərəkətli bulanıqlıq,

His dəstəsinin ayaqcıqlarının blokadası

His dəstəsinin ayaqcıqlarının blokadası – ürəkdaxili ötürücülüyün pozulması olub, His dəstəsinin bir və ya bir neçə şaxəsi boyunca oyadıcı impulsların ötürülməsinin zəifləməsi və ya tamamilə dayanması ilə xarakterizə edilir. His

Hamilə qadınlarda anemiya

Hamilə qadınlarda anemiya — hestasiya dövründə yaranan və onunla patogenetik əlaqədə olan hemoqlobinin səviyyəsinin azalmasıdır. Halsızlıq, tez yorulma, başgicəllənmə, dad və iy hissiyyatının təhrifi, kardial ağrılar, əzələ zəifliyi,

Amiodaron mənşəli tireopatiyalar

Amiodaron mənşəli tireopatiyalar (АmMT, AMT) – antiaritmik preparat olan amiodaronun davamlı qəbulu nəticəsində yaranmış qalxanabənzər vəzin patologiyaları qrupudur. Xəstəlik bir çox hallarda simptomsuz gedir; bəzən zəif və mülayim

Pişik cırmaqlamasından gələn təhlükə

Felinoz- pişiklərin cırmaqlaması və ya dişləməsi səbəbindən meydana çıxa biləcək xəstəlikdir. Bu xəstəlik Bartonella henselae tərəfindən törədilir. Bartonella henselae pişik orqanizmində yaşayır və adətən heyvan üçün heç bir həyati
error: Content is protected !!