Bölmə Yazıları

Xəstəliklər

Hirşprunq xəstəliyi

Hirşprunq xəstəliyi — yoğun bağırsağın bütün hissələrinin və ya hər hansı bir seqmentinin selikaltı və əzələ qatlarında sinir kələflərinin natamam inkişafı və yaxud ümumiyyətlə olmaması ilə səciyyələnən anadangəlmə xəstəlikdir.

Hipertonik retinopatiya

Hipertonik retinopatiya – arterial hipertenziyalı xəstələrdə təzyiqin davamlı yüksəlməsi fonunda torlu qişa damarlarının zədələnməsidir. Onun əsas əlamətlərinə görmənin pisləşməsi, gözlərin qızarması və yorulması, göz önündə uçuşan

Göz miqreni

Göz miqreni müvəqqəti xarakterli görmə pozğunluğu şəklində aura ilə xarakterizə olunan miqrendir. Onun klinik əlamətlərinə səyrici skotoma, görmə sahəsinin ayrı-ayrı hissələrinin itirilməsi, fosfen (rəngli ləkələr) və fotopsiya

Bulyoz pemfiqoid

Bulyoz pemfiqoid – yuxarı yaşlarda rastlanan dərinin xroniki autoimmun zədələnməsidir. Onun simptomları pemfiqusun simptomlarına bənzəyir. Bu zaman əl, ayaq və qarnın dərisində gərgin qovuqlar yaranır; patoloji ocaqlar, bir qayda

Hepatit

Hepatit – toksiki, infeksion və ya autoimmun proseslər nəticəsində qaraciyər toxumasının duffuz iltihabı ilə xarakterizə olunur. Onun ümumi əlamətlərinə sağ qabırğaaltı nahiyədə ağırlıq və ağrı, ürəkbulanma, ağızda quruluq və acılıq

Onixoqrifoz

Onixoqrifoz – onixodistrofiyasının bir forması olub, dırnaq lövhəciyinin əfsanəvi quş – qrifon caynağına bənzər deformasiyası ilə xarakterizə edilir. Klinik olaraq onixoqrifoz 2 mərhələyə bölünür. Erkən mərhələ dırnağın qalınlaşması,

Meqakolon

Meqakolon – yoğun bağırsağın bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrinin anatomik ölçülərinin böyüməsidir. Patologiya anadangəlmə və yaxud qazanılmış xarakterli olub, xroniki qəbizlik, meteorizm, qarnın böyüməsi, nəcis intoksikasiyası,

Onurğanın osteoxondrozu

Onurğanın osteoxondrozu- onurğanın xroniki xəstəliyi olub, onurğa fəqərələrinin və onların arasında yerləşən fəqərəarası disklərin degenerativ dəyişikliklərilə xarakterizə olunur. Onurğanın zədələnmə yerindən asılı olaraq: onurğanın

Аllergik övrə

Аllergik övrə – dərinin kəskin və ya (nadir hallarda) xroniki xarakterli allergik xəstəliyidir. Onun simptomları qaşınma, yanıqdan sonra əmələ gələn səpkilərə bənzər güclü dərialtı eritematoz elementlərdir; patologiyanın adı da buradan

Xallar

Xal (nevus) – dərinin anadangəlmə və ya qazanılmış xarakterli xoşxassəli piqment törəməsidir. Xallar forma, ölçü və rənginə fərqlənir: ləkə şəklində yastı və ya qabarıq, nöqtəvi və ya iri ölçülü, açıq dəri rəngindən tutmuş
error: Content is protected !!