Etiket Yazıları

allerqologiya

Allergik Rinit

Allergik rinit – allergenlərin (bitki və ağac tozcuqları, heyvan epidermisi, müxtəlif kimyəvi birləşmələr, mikrogənələr və s) burun boşluğunun selikli qişası ilə təması nəticəsində inkişaf edən xəstəlikdir. Allergik rinitin əsas
error: Content is protected !!