1 aylıq uşaq

Doğuşdan sonrakı ilk aylarda uşaq sürətlə inkişaf edir. Valideynlərin bu dövrdə bütün inkişaf dövrləri haqqında


Tiklər

Tiklər- hiperkinezlərin bir formasıdır. İradi hərəkətlərə bənzər qeyri-iradi hərəkət stereotipidir. Əksər


Göy öskürək

Göy öskürək -bakterial mənşəli kəskin infeksion xəstəlik olub, kataral əlamətlərlə müşayiət olunan spazmatik


Epidemik parotit


Epidemik parotit haqqında ümumi məlumat

Epidemik parotit kəskin infeksion xəstəlik olub, qulaqətrafı


Adenoidit

Adenoidit – udlağın limfoid həlqəsinin badamcıqlarının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Onun əsas


Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin


3 aylıq uşaq

3 aylıq dövr- körpə üçün maraqlı kəşflər, yeni bacarıqlar və inkişafın sürətli inkişaf dövrüdür. Körpəniz


Timomeqaliya

Timomeqaliya- timusun hiperplaziyası və hipofunksiyası olub, uşaq dövrünün bir çox xəstəlikləri ilə müşayiət


CAKUT-sindrom

CAKUT-sindrom – böyrəklərin və sidik yollarının birgə anadangəlmə anomaliyasıdır. Patologiya teratogen


Raxit xəstəliyi

Raxit- sürətlə böyüyən orqanizmin xəstəliyi olub, mineral mübadilə və sümük əmələgəlmənin pozğunluğu ilə


Dakriosistit

Dakriosistit – göz yaşı kisəsinin iltihabi xəstəliyi olub, burun-göz yaşı kanalının obliterasiyası və ya


Stomatit

Stomatit – ağız boşluğunun müxtəlif etiologiyalı iltihabı prosesidir. Patologiya selikli qişanın qızarması,


Uşaqlarda anemiya

Uşaqlarda anemiya – qanın vahid həcmində eritrositlərin miqdarının və hemoqlobulinin konsentrasiyasının


2 aylıq uşaq

Uşaqlarda 2-ci ayda da inkişaf sürətlə davam edir. 2 aylıq uşağın əzələləri daha da qüvvətlənmiş olur.


Meymun çiçəyi

Meymun çiçəyi -kəskin virus xəstəliyi olub, təbii-ocaqlı infeksiyalara daxildir. Əsas əlaməti dəri və selikli


Fallo tetradası

Fallo tetradası – müştərək anadangəlmə ürək anomaliyası olub, sağ mədəciyin çıxarıcı traktının stenozu,

 

error: Content is protected !!