Günlük Arxivlər

01.03.2023

Ürəyin hemoxromatozu

Ürəyin hemoxromatozu (siderokardioz, piqmentli miokardit) – dəmir metabolizminin anadangəlmə pozulması, onun bağırsaqda idarə olunmayan absorbsiyası, qan zərdabında miqdarının həddindən artıq olması, miokardda toplanması ilə
error: Content is protected !!