Aylıq Arxivlər

Mart 2023

Taxifilaksiya

Taxifilaksiya- dərman preparatlarının təkrari qəbulu zamanı terapevtik təsirinin zəifləməsidir. Bu hal əsasən, adrenomimetiklərin, histaminoblokatorların, bronxolitiklərin və simpatolitiklərin qəbulu zamanı rast gəlinir. Taxifilaksiya

Hipofizin adenoması

Hipofizin adenoması — hipofiz vəzinin ön payının vəzili toxumasının xaricə inkişafı nəticəsində əmələ gələn xoşxassəli şişidir. Klinik olaraq oftalmo-nevroloji sindrom (baş ağrıları, okulomotor pozulmalar, ikiləşmə, görmə sahəsinin

Onkomarkerlər

Onkomarkerlər- xərçəng hüceyrələri tərəfindən sintez olunan, xüsusi tərkibli (zülal, ferment, antigen, hormon) maddələrdir. Qanda və ya sidikdə bu spesifik maddələrin konsentrasiyasının təyini, erkən dövrdə bu və ya digər birincili

Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması

Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması – onun döl doğulmazdan əvvəl uşaqlıq divarından qopmasıdır. Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması ağrı, qanaxma, uşaqlıq əzələlərinin gərginliyi, döldə baş verən pozğunluqlarla təzahür edir. Diaqnoz hamilə

Timomeqaliya

Timomeqaliya- timusun hiperplaziyası və hipofunksiyası olub, uşaq dövrünün bir çox xəstəlikləri ilə müşayiət olunur. Cüzi timomeqaliya simptomsuz keçir; əhəmiyyətli dərəcədə böyümə isə həyati vacib orqanların sıxılma sindromu,

PANDAS-sindromu

PANDAS-sindromu – autoimmun mənşəli neyropsixi patologiya olub, streptokokk infeksiyasının iştirakı ilə inkişaf edir. Xəstəliyin simptomokompleksi müxtəlif şəkillərdə- qəfil meydana çıxan narahatlıq və nevrozabənzər sayrışan

Yaz konyunktiviti

Yaz konyunktiviti – fəsil dəyişərkən gözdə yaranan allergik xəstəlikdir. Patologiya konyunktivanın və buynuz qişanın zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Adətən isti ölkələrdə yaşayan 4-10 yaşlı oğlanlarda (əhalinin 1-7%-də) müşahidə

Xolesistit

Xolesistit- öd kisəsinin fərqli etiologiyalı, gedişli və kliniki təzahür formalarına malik iltihabi zədələnməsidir. Sağ qola və körpücük sümüyünə yayılan sağ qabırğa altında ağrı, ürəkbulanma, qusma, diareya və meteorizmlə keçir.

Аllergik rinokonyunkitivit

Аllergik rinokonyunkitivit – burnun və konyunktivanın selikli qişasının törədici allergenlə kontakt nəticəsində yaranan zədələnməsidir; İgE ilə əlaqəli birinci tip reaksiyanın inkişafı ilə xarakterizə olunur. Əsasən burundan selikli

Məxmərək (Rubella)

Məxmərək – kəskin virus infeksiyası olub, mülayim intoksikasiya fonunda xarakterik səpkilərlə xarakterizə edilir. Xəstəlik regionar limfoadenopatiya və hematoloji reaksiyalarla müşayiət olunur. Məxmərək virusu insan nəfəs alarkən
error: Content is protected !!