İllik Arxivlər

2021

Hemoqlobinuriya

Hemoqlobinuriya – eritrositlərin damardaxili zədələnməsi nəticəsində hemoqlobinin damar məcrasından kənara çıxaraq, sidikdə aşkarlanması ilə xarakterizə olunur. Hemoqlobinuriyanın əsas simptomu oksihemoqlobin səbəbindən sidiyin tünd

Vitamin A, orqanizmdə rolu, mənbələri

Sağlam həyat üçün vitaminlər mütləqdir. Çünki orqanizmdə bir çox proseslər vitaminlərin iştirakı ilə gedir. Hər hansı bir vitamin çatışmazlığı olduqda sağlamlıq problemləri meydana çıxa bilir. Orqanizm əsas vitamin ehtiyacını xaricdən,

Ağır zəncirlər xəstəliyi

Ağır zəncirlər xəstəliyi (AZX) – nadir rastlanan limfoproliferativ təbiətli şiş xəstəliyidir. Patologiya zamanı yüngül zəncirləri olmayan defektli immunoqlobulinlər sintez olunur. Xəstəliyin bir neçə variantı ayırd edilir: AZX-α,

Funksional ishal

Funksional ishal – bağırsağın fasiləsiz və ya periodik xarakterli funksional pozğunluğudur. Patologiya defekasiyanın gün ərzində 3 dəfədən çox baş verməsi, duru konsistensiyalı və ya sıyığabənzər nəcis ifrazı ilə təzahür edir. Qarında

Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi

Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi – uşaqlığın hipotonik disfunksiyası ilə əlaqədar onun yığılma aktivliyinin gücü, müddəti və dövriliyinin kifayət qədər olmaması ilə səciyyələnir. Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi nadir, davamsız,

Daxili qanaxma

Daxili qanaxma – qanın orqanizmin təbii boşluqlarına (mədə, sidik kisəsi, uşaqlıq, ağciyərlər, oynaq boşluğu və s.) axması, yaxud axmış qanın yaratdığı süni boşluğa (retroperitoneal, əzələlərarası və s.) toplanması ilə xarakterizə

Aşılama

Aşılama – kişidən alınan spermanın xüsusi kateterlə qadının uşaqlığına yeridilmə üsuludur. Ona tibbdə “süni inseminasiya” da deyilir. Prosedur adətən aybaşı siklinin ortasında, yəni ovulyasiya vaxtına yaxın aparılır. Sperma yeridilməzdən

Frigidlik

Frigidlik — seksual disfunksiya olub, cinsi həvəsin (libido), intim yaxınlıq zamanı səciyyəvi oyanma halı və orqazmın olmaması və ya azalması ilə təzahür edir. Seksual əlaqələrə marağın itməsindən əlavə pasiyentlərdə cinsi akt zamanı

Hamilələrdə xolestaz

Hamilələrdə xolestaz — hestasion dermatozun bir forması olub, idiopatik qaraciyərdaxili öd durğunluğundan yaranır. Dəri örtüklərinin qaşınma və sarılığı, dispeptik əlamətlər, nəcisin rəngsizləşməsi, sidiyin tündləşməsi ilə təzahür
error: Content is protected !!