Browsing Category

Bölümlər

Təxirəsalınmaz vəziyyətlər

Təxirəsalınmaz vəziyyətlər həyati vacib funksiyaların kəskin pozulması ilə xarakterizə edilir. Bu cür vəziyyətlərə qəfil yaranan patologiyalar (asfiksiya, travmatik şok) və uzunmüddətli xroniki xəstəliklərin ağırlaşmaları

Flebologiya

Flebologiya -ürək-damar cərrahiyyəsinin xüsusi bölməsi olub, qan dövranının anatomiyası, fiziologiyası, eləcə də venoz damarların xəstəlikləri, onların profilaktika, diaqnostika və müalicə məsələləri ilə məşğuldur. Orqanizmin

Pediatriya

Pediatriya- tibbin uşaq xəstəliklərini, bu xəstəliklərin müalicə və profilaktikasını öyrənən sahəsidir. Böyüməkdə olan uşaq orqanizminin xüsusiyyətləri, yaşla bağlı dəyişiklikləri, uşağa qulluq, eləcə də uşaqlarda rast gəlinən

Urologiya

Urologiya sidik-cinsiyyət sistemi (böyrəklər, sidik kanalı, sidik kisəsi, sidik axarları, kişi cinsiyyət orqanları) orqanları xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan tibb sahəsidir. Tibbin bu

Kardiologiya

Kardiologiya - kliniki təbabətin ürək damar sisteminin müxtəlif yaş dövrlərində anatomo-fizioloji xüsusiyyətlərini, ürək-damar sisteminin xəstəliklərini, onların diaqnostika, müalicə və profilaktika üsullarını öyrənən

Pulmonologiya

Pulmonologiya – tənəffüs sistemi orqanlarının (ağciyər, plevra, traxeya və bronxların) xəstəliklərini, onların klinik əlamətləri, müalicə-profilaktika üsullarını öyrənir. Tənəffüs sisteminə yalnız hava keçirici yollar

Travmatologiya və Ortopediya

Travmatologiya və ortopediya– tibbin bir-birilə sıx əlaqədə olan bölmələridir. Travmatologiya dayaq-hərəkət aparatının (sümük, bağ, oynaq, əzələ və vətərlər) zədələnmələri, həmçinin onların diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul olan tibb

Nevrologiya

Nevrologiya –mərkəzi (baş və onurğa beyni) və periferik(sinir kötükləri, qanqliyalar) sistemi xəstəliklərini öyrənən ibb sahəsidir. Nevrologiya tibbin digər sahələri- kardiologiya, qastroenterologiya, ginekologiya, oftalmologiya,

Revmatologiya

Revmatoloji xəstəliklər oynaqların və oynaq ətrafı (periartikulyar) toxumaların zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. Onların böyük bir hissəsini autoimmun genezli sistem xəstəlikləri – kollagenoz və vaskulitlər təşkil edir. Revmatoloji

Otorinolarinqologiya

Otorinolarinqologiya- tibbin burun boşluğu, udlaq, qırtlaq, qulaq xəstəliklərinin müalicə və diaqnostikası ilə məşğul olan bir sahəsidir.Bu orqanların anatomik yaxınlığı və funksional qarşılıqlılığı onların otorinolorinqologiya sahəsində