Bölmə Yazıları

Bölümlər

Dilaltı bağın qısalığı

Uşaqlarda dilaltı bağın qısa olması (qısa dilaltı yüyən)- dilin ağız boşluğunda tam hərəkətinə mane olan dilaltı bağın qısalığıdır. Qısa dilaltı yüyən uşağın əmmə funksiyasına, düzgün tələffüz qabiliyyətinə mane olur, diş ardıcıllığının

Mikuliç xəstəliyi

Mikuliç xəstəliyi – gözyaşı və bütün tüpürcək vəzilərinin simmetrik böyüməsi ilə təzahür edən nadir xroniki xəstəlikdir. Mümkün etioloji faktorlar arasında virus infeksiyaları, həmçinin tüpürcək və gözyaşı vəzilərinin distrofik

Raxit xəstəliyi

Raxit- sürətlə böyüyən orqanizmin xəstəliyi olub, mineral mübadilə və sümük əmələgəlmənin pozğunluğu ilə xarakterizə olunur. Raxit dayaq-hərəkət sistemi (başın yastı sümüklərinin yumşalması, ənsənin düzləşməsi, döş qəfəsinin deformasiyası,

Osteoporoz

Osteoporoz- sümüklərin struktur dəyişiklikləri ilə: kütləsinin azalması, sərtliyinin zəifləməsi və kövrəkliyinin artması ilə keçən xəstəliyidir. Xəstəlik azsimptomlu keçir, bəzən mil sümüyünün, bud başının və ya onurğa cisimlərinin

Psoriaz

Psoriaz (pulli dəmrov) – dəri, dırnaq və oynaqları zədələyən, yoluxucu olmayan, xroniki xəstəlikdir. Onun üçün dəridə monomorf səpgilər: gümüşü pulcuqlarla örtülü parlaq çəyrayı rəngli düyünlər xarakterikdir. Səpgi elementləri öz

Uşaqlarda enterovirus infeksiyası

Uşaqlarda enterovirus infeksiyası- kəskin infeksion xəstəlik olub, törədiciləri pikornaviruslar nəslindən olan bağırsaq viruslarıdır (enteroviruslar). Uşaqlarda enterovirus infeksiyasının kliniki təzahürü polimorf (fərqli) ola bilər.

Spazmofiliya (Uşaq tetaniyası)

Spazmofiliya- uşaqlarda erkən yaş dövrünün xəstəliklərindən olub, mineral mübadiləsinin pozulması, sinir-əzələ oyanıqlığının yüksəlməsi, spazm və qıcolmaya meyilliklə xarakterizə olunur. Latent spazmofiliya üz əzələlərinin yığılması, əl

Ovucların hiperhidrozu

Ovucların hiperhidrozu – ovuclarda yerləşən ekkrin vəzilərin funksional pozğunluğu olub, tər ifrazının artması ilə müşayiət edilir. Daimi soyuq və nəm əllər insanların sosial rifahını pozur, ağır hallarda isə peşə fəaliyyətinə maneə
error: Content is protected !!