Bölmə Yazıları

Bölümlər

Bexterev xəstəliyi

Bexterev xəstəliyi (ankilozlaşdırıcı spondiloartrit) – onurğa və oynaqların xroniki iltihabi xəstəliyi olub, hərəkətin proqressiv şəkildə məhdudlaşması ilə xarakterizə edilir. Patologiya zamanı fəqərəarası oynaqların iltihabi

Dermonzer krem 30,0 g

Dərinizdə təbiətin gücünü hiss edin! Dermonzer təmamila vegan ve organik tərkibi ilə dərinizi təravətli edir. Yataq yaraları, yanıqlar, qançırlar, sızanaqlar, ləkələr və çapıqlar kimi problemlərlə mübarizə aparmaq üçün əla bir

Kəskin leykoz

Kəskin leykoz- qanyaranma sisteminin şiş xəstəliyi olub, morfoloji əsasını normal hemopoetik elementləri sıxışdırıb çıxaran- yetkin olmayan (blast) hüceyrələr təşkil edir. Kəskin leykozun kliniki simptomokompleksinə proqressivləşən

Papillomanın lazerlə götürülməsi

Papillomanın lazerlə götürülməsi – dərinin papillomavirus mənşəli məməciyəbənzər törəmələrinin destruktiv müalicə üsuludur. Bu metod tək və yaxud qrup halında yerləşən papillomaları ağrısız aradan qaldırır. Eyni zamanda yara

Leykemiya

Leykemiya- sümük iliyinin bədxassəli xəstəliyi olub, leykositlərin başlanğıc formalarının yetişmə və differensiasiyasının pozulması, onların nəzarətsiz olaraq artması və bütün orqanizmə leykemik infiltratlar şəklində dissesminasiyasına

Görmə sinirinin hipoplaziyası

Görmə sinirinin hipoplaziyası – zədələnmiş sinirin tərkibində aksonların sayının azalması ilə xarakterizə olunan anadangəlmə anomaliyadır. Onun əlamətlərinə görmə sinirinin zəifləməsi, nistaqm, çəpgözlük, gözlərin həddindən artıq

Mieloqramma

Mieloqramma sümük iliyinin vəziyyətinin göstəricisi olub, bioptatın və ya sümük iliyinin punksiya materialının mikroskopik müayinəsi zamanı təyin olunur. Mieloqramma yolu ilə sümük iliyinin qanyaranma orqanı kimi müxtəlif patologiyalarını

Fankoni anemiyası

Fankoni anemiyası – autosom-resessiv tip üzrə ötürülən, qanyaranmanın pozulması, bədxassəli törəmələrin və inkişaf qüsurlarının əmələ gəlməsi, xromosom kövrəkliyi (chromosome fragility) ilə xarakterizə olunan genetik xəstəlikdir.

Yastıpəncəlik

Yastıpəncəlik- ayaq tağının formasının dəyişikliyi olub, onun amortizator (ressor) funksiyasının pozulması ilə müşayiət olunur. Yastıpəncəlik köndələn və ya boylama ola bilər. Həmçinin, yastıpəncəlik anadangəlmə və qazanılmış olur.
error: Content is protected !!