Bölmə Yazıları

Bölümlər

Dırnaqların soyulması

Dırnaqların soyulması – dırnaq lövhəciyinin quruluşunun pozulması nəticəsində onun qabıqlanması ilə xarakterizə olunur. Bu tip dırnaqlar kövrəklik, quruluq, nahamar səth, sağlam parıltının itməsi, ləng böyümə və s. ilə fərqlənir.

Yetkin dəri

Yetkin dəri – xronoloji yaşlanmanın ilkin əlamətlərinin müşahidə olunduğu dəridir. Yetkin dəriyə xas olan fizioloji dəyişikliklərə quruluq, elastikliyin azalması, mimik və dərin qırışların yaranması, piqment ləkələri, gözlə görünən

Milium

Milium (buynuz kistası, ağ ilanbalığı) – piy vəzisinin kiçik səthi kistası olub, qatı dəri piyi və keratindən ibarətdir. Milium 0,5-3mm ölçülü, sərt konsistensiyaya malik, ağrısız, iltihaba uğramayan ağ rəngli düyünlərdir. Onlar üzün

İrsi xəstəliklər

Genetika tibbin irsi xəstəliklərdə bəhs edən bölümüdür. Hazırda elmə irsi yolla ötürülən 6000-dən çox sindrom məlumdur. İrsi xəstəlikləri anadangəlmə və ailəvi patologiyalardan fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, anadangəlmə

Niman-Pik xəstəliyi (Lipoid histiositoz,…

Niman-Pik xəstəliyi (NPX, sfinqomielinoz, sfinqomielin lipidozu) Xəstəlik haqqında ümumi məlumat Niman-Pik xəstəliyi (NPX) lipidlərin lizosomal toplanma xəstəlikləri qrupuna daxildir. Bu termin ilk dəfə 1914-cü ldə alman pediatrı

Qızılca xəstəliyi

Qızılca kəskin virus infeksiyalarına aid olub, spesifik ekzantema və kataral əlamətlərin kombinasiyası ilə xarakterizə olunur. Qızılca törədicisi orqanizmə hava-damcı yolu ilə daxil olur. İnkubasiya dövrü 2 həftəyədək, bəzən isə 1 ayadək

Neyrodermit

Neyrodermit- neyrogen-allergik xarakterli dəri xəstəliyi (neyroallerqodermatoz) olub, xroniki residivləşən gedişə malikdir. Neyrodermit sulanan dəri səpgiləri, güclü qaşınma tutmaları, ardınca qabıqlanma, zədələnmiş nahiyyədə piqmentasiya

Bud-çanaq oynağının artriti

Bud-çanaq oynağının artriti – sirkə kasası və bud sümüyü başının oynaq səthində inkişaf edən patoloji iltihabi reaksiyadır. Patologiya zamanı pasiyentləri qasıq nahiyəsində, bud və ya sağrı nahiyəsində ağrı, hərəkət diapazonunun
error: Content is protected !!