Aylıq Arxivlər

Oktyabr 2022

E vitamini

E vitamini - güclü antioksidant olub, həmçinin tibbdə “gənclik vitamini” kimi də tanınır. Antioksidant xüsusiyyətindən başqa iltihabəleyhinə, antikoaqulyant xüsusiyyətlərə də malikdir. O, hüceyrə membranını stabilləşdirir, axıcılığını və

Bland-Uayt-Qarland sindromu

Bland-Uayt-Qarland sindromu – koronar damarların anadangəlmə anomaliyası olub, tac arteriyalarının (əsasən sol) ağciyər arteriyasından ayrılması və bunun nəticəsində miokardın böyük bir hissəsinin venoz qanla təhciz olunması ilə

Tənəffüs (respirator) sistemi

İnsanın tənəffüs sistemi- orqanizmdə qanla xarici mühit arasında qazlar mübadiləsini təmin edən orqan və toxumalar toplusundan ibarətdir. Tənəffüs sisteminin funksiyalarına: oksigenin orqanizmə daxil olması;orqanizmdən karbon

Adipozogenital distrofiya

Adipozogenital distrofiya – izafi çəki və cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması ilə təzahür edən neyroendokrin patologiyadır. Ginoid tipli piylənmə və cinsi inkişafın ləngiməsi ilə müşayiət olunur. Diaqnostika pediatr və ya

Haymorit

Haymorit – burnun haymor ciblərinin (əng sümüyünün boşluqları) iltihabıdır. Onun klinik əlamətlərinə burun tənəffüsünün çətinləşməsi, burun yollarından selikli-irinli ifrazatın axması, burun kökü və qanadlarında intensiv ağrılar,

Uşaqlarda anemiya

Uşaqlarda anemiya – qanın vahid həcmində eritrositlərin miqdarının və hemoqlobulinin konsentrasiyasının azalması ilə xarakterizə olunan hemolitik sindromdur. Uşaqlarda anemiyanın müxtəlif formalarında ümumi zəiflik, tez yorulma, dəri

Audiometriya

Audiometriya - eşitmə itiliyinin təyini məqsədilə aparılan kompleks müayinə üsullarından ibarətdir. Müayinə aparılarkən fərqli üsullarla müxtəlif tezlikli səs dalğalarına qarşı eşitmə həssaslığı öyrənilir. Səs generatoru kimi xüsusi

Mukovissidoz (Kistoz fibroz)

Mukovissidoz- toxumaların zədələnməsi və ekzokrin vəzlərin sekretor funksiyasının pozulması, eləcə də tənəffüs və həzm sistemi tərəfindən funksional pozğunluqlarla xarakterizə olunan ağır anadangəlmə xəstəlikdir. Xəstəliyin ayrıca ağ ciyər

2 aylıq uşaq

Uşaqlarda 2-ci ayda da inkişaf sürətlə davam edir. 2 aylıq uşağın əzələləri daha da qüvvətlənmiş olur. Arxası üstdə yatarkən də, qarnı üstdə olarkən də başını saga-sola çevirə bilir. Uşaqda diqqətini əşyalarda saxlama və onları qısa

Qanın kliniki (ümumi) analizi

Qanın kliniki (ümumi) analizi - qanın kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin ətraflı müayinəsi olub, eritrositlər və onların spesifik göstəricilərinin (MCV, MCH, MCHC, RDW), leykositlər və onların müxtəlif növlərinin (leykositar formula) faizlə
error: Content is protected !!