Aylıq Arxivlər

Yanvar 2023

Prostat vəzin adenoması

Prostat vəzin adenoması – sidiyin sidik kisəsindən xaric olmasını çətinləşdirən prostatın vəzili toxumasının proliferasiyasıdır. Sidik ifrazının çətinləşməsi və tezləşməsi (gecələr də həmçinin), sidik şırnağının zəifləməsi,

Hemolitik anemiya

Hemolitik anemiya – eritrositlərin patologiyasıdır. Patologiyanın fərqli cəhəti qırmızı qan cisimciklərinin parçalanmasının sürətlənməsi və qeyri-düz bilirubinin ifrazının artmasıdır. Hemolitik anemiya üçün anemik sindrom, sarılıq və

Hipoqalaktiya

Hipoqalaktiya — doğuşdan sonrakı dövrün ağırlaşmasıdır. Bu zaman süd uşağı normal inkişaf üçün lazım olan qidalı maddələrlə təmin edə bilmir. Laktasiyanın azalması körpənin narahat davranışlları, çəki artımının zəifləməsi ilə təzahür

Hemorroidal düyünlərin sallanması

Hemorroidal düyünlərin sallanması xroniki babasilin proqressivləşməsi nəticəsində varikoz damar düyünlərinin anal kanalın hüdudlarından kənara çıxması ilə səciyyələnir. Bu patoloji vəziyyət anus nahiyəsində kiçik ölçülü

D-dimer analizi

D-dimer -trombun parçalanması zamanı meydana çıxan zülal fraqmenti olub, trombun yaranmasının və fibrinolizin aktivliyinin göstəricisi hesab olunur. Analizdən yardımçı test kimi istifadə olunur, diaqnoz isə kliniki əlamətlərə və kompleks

Hirşprunq xəstəliyi

Hirşprunq xəstəliyi — yoğun bağırsağın bütün hissələrinin və ya hər hansı bir seqmentinin selikaltı və əzələ qatlarında sinir kələflərinin natamam inkişafı və yaxud ümumiyyətlə olmaması ilə səciyyələnən anadangəlmə xəstəlikdir.

Sefotaksim

Tərkibi: Sefotaksim 0,5 q va 1 q Farmakoloji qrupu: Yarmsintetik antibiotik olub, III nəsil sefalosporin qrupuna aiddir. Farmakoloji xüsusiyyətləri: Sefotaksim antibakterial təsirə malikdir. Sefotaksim yarımsintetik antibiotik olub,

Hipertonik retinopatiya

Hipertonik retinopatiya – arterial hipertenziyalı xəstələrdə təzyiqin davamlı yüksəlməsi fonunda torlu qişa damarlarının zədələnməsidir. Onun əsas əlamətlərinə görmənin pisləşməsi, gözlərin qızarması və yorulması, göz önündə uçuşan

Göz miqreni

Göz miqreni müvəqqəti xarakterli görmə pozğunluğu şəklində aura ilə xarakterizə olunan miqrendir. Onun klinik əlamətlərinə səyrici skotoma, görmə sahəsinin ayrı-ayrı hissələrinin itirilməsi, fosfen (rəngli ləkələr) və fotopsiya

Bulyoz pemfiqoid

Bulyoz pemfiqoid – yuxarı yaşlarda rastlanan dərinin xroniki autoimmun zədələnməsidir. Onun simptomları pemfiqusun simptomlarına bənzəyir. Bu zaman əl, ayaq və qarnın dərisində gərgin qovuqlar yaranır; patoloji ocaqlar, bir qayda
error: Content is protected !!