Browsing Category

Terminologiya

Skolioz

Skolioz – onurğanın öz oxuna nəzərən sağ və ya sol tərəfə əyilməsidir. Prosesə onurğanın bütün şöbələri qoşulduğundan gələcəkdə fəqərə sütunu ön-arxa istiqamətdə əyilir və burulur. Skolioz proqressivləşdikcə döş qəfəsi və çanaq

Divertikulit

Divertikulit – bağırsaq divarının kisəvari qabarmalarının (divertikullar) iltihabı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Patoloji vəziyyət qarnın aşağı hissəsində, əsasən sol tərəfdə periodik ağrılar, nəcisin konsistensiyasının

Hiperhidroz

Fiziki amillər: hərəki aktivlik, ətraf mühitin yüksək temperaturu və digər səbəblərdən asılı olmadan baş verən güclü tərləmə tibbdə hiperhidroz (yunan dilində «hyper» – həddindən artıq, «hidros» – tər) adlanır. Tərləmə – tər

Bakteriuriya

Bakteriuriya -sidikdə bakteriyaların aşkarlaması ilə xarakterizə olunan laborator simptomdur. Çox vaxt bu əlamət sidikçıxarıcı yolların infeksiyasının göstəricisi hesab olunsa da, bəzən zərərsiz simptom da ola bilər. Kliniki təzahürlər

Hifema

Hifema – gözün ön kamerasına qansızma ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Onun klinik əlamətlərinə göz önündə «duman» və ya «örtüyün» olması, görmə itiliyinin azalması, fotofobiya aiddir. Hifemanın diaqnostikası gözün ön

Densitometriya

Densitometriya - sümük toxumasının mineral sıxlığını təyin edən müayinə üsuludur. Densitometriya osteporozun inkişaf riskini və sümük toxumasının demineralizasiyasınının qarşısını almaq üçün təyin edilən müalicənin effektivliyini

MODY – diabet

MODY – diabet – autosom-dominant yolla irsən ötürülən şəkərli diabetin klinik baxımdan oxşar formalarından ibarət qrupdur. Xəstəlik uşaqlıqda və gənclikdə təzahür edir. Əsas simptomlar sidik ifrazına tez-tez çağırışlar, sidiyin

Аmbliopiya

Аmbliopiya – optik korreksiyaya tabe olmayan və görmə analizatorunun üzvi patologiyası ilə əlaqəli olmayan görmənin birtərəfli və ya ikitərəfli davamlı zəifləməsidir. Xəstəliyin gedişi simptomsuz ola və ya baxışların davamlı

Asfiksiya

Asfiksiya – qanda və toxumalarda oksigenin konsentrasiyasının kəskin azalması (hipoksiya) və izafi karbon qazı (hiperkapniemiya) ilə müşayiət olunan boğulma vəziyyətidir. Kəskin və ya yarımkəskin asfiksiya zamanı tənəffüs çatışmazlığı

Artropatiya

Artropatiya – oynaqların başqa xəstəliklər və patoloji vəziyyətlər fonunda ikincili zədələnmələridir. Allergiyalar, bəzi infeksion xəstəliklər, endokrin patologiyalar, daxili orqanların xroniki xəstəlikləri, metabolik pozumalar və