Bölmə Yazıları

Terminologiya

Appendikulyar-genital sindrom

Appendikulyar-genital sindrom çanaq orqanlarının appendiks və uşaqlıq artımları ilə birlikdə gedən infeksion- iltihabi xəstəliyidir. Qarında ağrı, hipertermiya, dispeptik əlamətlər (ürəkbulanma, qusma, ishal), uşaqlıq yolu axıntıları

Demensiya

Demensiya -qazanılmış zehni funksiyaların pozulması olub, baş beynin üzvi zədələnməsi ilə əlaqədar meydana çıxır. Hər hansı bir xəstəlik nəticəsində yarana və ya polietioloji (yaşlılıq və ya senil demensiya) xarakter daşıya bilər.

Askaridoz

Аskaridoz – etioloji agenti insanın nazik bağırsağında parazitlik edən həlqəvi qurdlar – askaridlər olan qurd xəstəliyidir. Askaridozun erkən fazası ümumi nasazlıq, hərarət, dəridə səpkilər, hepatosplenomeqaliya, limfadenit, quru öskürəklə

Halitoz (pis ağız qoxusu) və səbəbləri

Halitoz-tibbi termin olub, ağzdan xoşagəlməz qoxunun gəlməsi deməkdir. Halitoz daimi və ya periodik olaraq -məsələn,acqarına və ya qida qəbulundan sonra insanı narahat edir. Halitoz həm stomatoloji, həm də daxili orqanların müxtəlif

Kolonoskopiya

Kolonoskopiya — yoğun bağırsaq xəstəliklərinin müasir müayinə üsuludur. Prosedur uzun, nazik və elastik zondun – mikrokameralı fibrokolonoskopun köməyilə aparılır. Bu, bağırsağı bütün uzunluğu qiymətləndirməyə imkan verir.

Tromboflebit

Tromboflebit — venanın daxili divarında trombun formalaşması ilə müşahidə olunan iltihabi prosesdir. Genişlənmiş vena boyunca dərinin sərtləşməsi və hiperemiyası, kəskin ağrı, ödem, yerli və ümumi hərarətin yüksəlməsi ilə xarakterizə

Ağciyər arteriyasının qapaq çatışmazlığı

Ağciyər arteriyasının qapaq çatışmazlığı – qapaq taylarının tam bağlanmaması nəticəsində sağ mədəciyin diastola fazasında qanın ağciyər kötüyündən geriyə axını ilə xarakterizə edilir. Patologiya halsızlıq, ürəkdöyünmə,

Sinusit

Sinusit- infeksion-iltihabi proses olub, burunətrafı ciblərin selikli qişasını əhatə edir. Virus, bakteriyal, göbələk və ya allergik mənşəli olur. Sinusiti xarakterizə edən ümumi simptomlara bədən hərarətinin yüksəlməsi, əlavə ciblər

Anovulyator sikl

Anovulyator sikl – birfazalı aybaşı sikli olub, ovulyasiya və sarı cismin inkişaf fazasının olmaması, aybaşı qanaxmalarının müntəzəm və ritmik gedişi ilə xarakterizə olunur. Ginekologiyada orqanizmin fizioloji anovulyasiya

Simblefaron

Simblefaron – göz qapağının konyunktiva qişasının göz almasının konyunktivasına bitişməsi ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Onun hissəvi və ya tam formalarına rast gəlinir. Simblefaronun əlamətləri əsas patologiyadan
error: Content is protected !!