Bölmə Yazıları

Terminologiya

Anovulyator sikl

Anovulyator sikl – birfazalı aybaşı sikli olub, ovulyasiya və sarı cismin inkişaf fazasının olmaması, aybaşı qanaxmalarının müntəzəm və ritmik gedişi ilə xarakterizə olunur. Ginekologiyada orqanizmin fizioloji anovulyasiya

Simblefaron

Simblefaron – göz qapağının konyunktiva qişasının göz almasının konyunktivasına bitişməsi ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Onun hissəvi və ya tam formalarına rast gəlinir. Simblefaronun əlamətləri əsas patologiyadan

Abuzus baş ağrısı

Abuzus baş ağrısı – miqren və başqa sefalgik sindromlar zamanı ağrıkəsici preparatların daimi qəbulu fonunda inkişaf edən ikincili xarakterli xroniki sefalgiyadır. Mülayim intensivlikli daimi təzyiqedici baş ağrıları ilə xarakterizə

Milium

Milium (buynuz kistası, ağ ilanbalığı) – piy vəzisinin kiçik səthi kistası olub, qatı dəri piyi və keratindən ibarətdir. Milium 0,5-3mm ölçülü, sərt konsistensiyaya malik, ağrısız, iltihaba uğramayan ağ rəngli düyünlərdir. Onlar üzün

Pnevmoniya

Pnevmoniya- ağciyərlərin infeksion-iltihabi xarakterli kəskin zədələnməsi olub, prosesə ağciyər toxumasının struktur elementləri, xüsusilə alveollar və interstisial toxuma da qoşulur. Pnevmoniyanın klinikası qızdırma, zəiflik, tərləmə, döş

İrsi xəstəliklər

Genetika tibbin irsi xəstəliklərdə bəhs edən bölümüdür. Hazırda elmə irsi yolla ötürülən 6000-dən çox sindrom məlumdur. İrsi xəstəlikləri anadangəlmə və ailəvi patologiyalardan fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, anadangəlmə

Bronxoskopiya

Bronxoskopiya- optik cihazla- sərt və ya elastik bronxoskopla traxeobronxial ağacın endoskopik vizualizasiya üsuludur. Pulmonologiyada bronxoskopiya diaqnostik və müalicə məqsədilə aparılır. Diaqnostik bronxoskopiya müayinəsi törəmə və

Aqnoziya

Aqnoziya — duyğu aparatının normal fəaliyyəti fonunda görmə, eşitmə və ya taktil hissiyyatının pozulmasıdır. Patoloji vəziyyət beyin qabığının zədələnməsinin lokalizasiyasından asılı olaraq görünənin, eşidilənin, toxunanın, öz

Neyrodermit

Neyrodermit- neyrogen-allergik xarakterli dəri xəstəliyi (neyroallerqodermatoz) olub, xroniki residivləşən gedişə malikdir. Neyrodermit sulanan dəri səpgiləri, güclü qaşınma tutmaları, ardınca qabıqlanma, zədələnmiş nahiyyədə piqmentasiya

Simptomatik arterial hipertenziya

Simptomatik arterial hipertenziya – arterial təzyiqi tənzimləyən orqanların patologiyaları nəticəsində inkişaf edən ikincili hipertenziv vəziyyətdir. Simptomatik arterial hipertenziya inadlı gediş, hipotenziv terapiyaya qarşı
error: Content is protected !!