Bölmə Yazıları

Terminologiya

Hipersomniya

Hipersomniya- yuxu müddətinin uzanması və əsasən gündüz yuxululuğu ilə müşayiət olunur. Hipersomniyanın əsas əlamətləri: gecə yuxusunun 10 saatdan uzun olması, davamlı və ya tutmaşəkilli gündüz yuxululuğu, gündüz yuxusundan sonra əhvalda

Varikosele

Varikosele — toxum ciyəsi venalarının varikoz genişlənməsi olub, xayadan venoz qan axının pozulması ilə müşayiət edilir. Onun klinik əlamətlərinə xayalıqda diskomfort, ağırlıq hissi, dartıcı ağrılar, venaların gözlə görünən

Vestibulyar ataksiya

Vestibulyar ataksiya- hərəkət koordinasiyasının və bədən vəziyyətinin saxlanılmasının pozulması olub, vestibulyar aparatın hər hansı bir şöbəsində zədələnmələrlə əlaqədardır. Vestibulyar ataksiya ayaqüstü və oturmuş vəziyyətdə, eləcə də

Raxit xəstəliyi

Raxit- sürətlə böyüyən orqanizmin xəstəliyi olub, mineral mübadilə və sümük əmələgəlmənin pozğunluğu ilə xarakterizə olunur. Raxit dayaq-hərəkət sistemi (başın yastı sümüklərinin yumşalması, ənsənin düzləşməsi, döş qəfəsinin deformasiyası,

Akatiziya

Akatiziya — hərəkət etməyə vadar edən daimi daxili oyanma, patoloji bir yerdə qərar tuta bilməmədir. Fenomenin subyektiv əlamətləri hərəkətə qarşısı alınmaz istək, diskomfort hissi, hərəkət etmədikdə daxili gərginliyin artmasıdır.

Qastroptoz

Qastroptoz – mədənin sallanması deməkdir. Bu vəziyyət onun uzanması və tonusunun azalması ilə müşayiət olunur. Erkən mərhələlərdə qastroptoz özünü büruzə vermir, gecikmiş hallarda isə qida qəbulundan sonra (xüsusən vertikal

Osteoporoz

Osteoporoz- sümüklərin struktur dəyişiklikləri ilə: kütləsinin azalması, sərtliyinin zəifləməsi və kövrəkliyinin artması ilə keçən xəstəliyidir. Xəstəlik azsimptomlu keçir, bəzən mil sümüyünün, bud başının və ya onurğa cisimlərinin

Xolesistit

Xolesistit- öd kisəsinin fərqli etiologiyalı, gedişli və kliniki təzahür formalarına malik iltihabi zədələnməsidir. Sağ qola və körpücük sümüyünə yayılan sağ qabırğa altında ağrı, ürəkbulanma, qusma, diareya və meteorizmlə keçir.

Skarlatina

Skarlatina- kəskin infeksion xəstəlik olub, xüsusilə ağız-udlağın zədələnməsi, güclü intoksikasiya və spesifik ekzantema ilə xarakterizə olunur. Skarlatinanın törədicisi xəstə ilə kontakt və ya hava-damcı yolu ilə yayılan A qrupundan

Aritmiya

Aritmiya – normal ürək ritminin müntəzəmliyi və ya tezliyinin, həmçinin ürəyin elektrik keçiriciliyinin istənilən pozulmasıdır. Aritmiya simptomsuz gedə və ya ürəkdöyünmə, ürəyin fəaliyyətində kənaraçıxmalarla təzahür edə bilər. Bəzən
error: Content is protected !!